ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Dům dětí a mládeže Duha se dočká vlastních prostor. V areálu bývalé Perly 01 proto vyroste nová stavba. Vedení města a ostatní zástupci tak řeší veškeré podrobnosti.

Zatímco bourací práce už finišují, ještě letos by se mělo začít pracovat na novém projektu. Na radnici v Ústí nad Orlicí se proto konala další koordinační schůzka k novému Domu dětí a mládeže. Součástí stavby bude i tělocvična, kterou by během své výuky využívala i Základní škola Komenského. Architekti společně s vedením školy a domu dětí tentokrát řešili její podobu. “Základní škola absenci tělocvičny vlastně dlouhodobě pociťuje ve své výuce, takže Dům dětí a mládeže by splňoval i tuto formu výuky, to znamená výuku základní školy,” řekl Petr Hájek, starosta města.

Tentokrát se řešily problémy s osvětlením horolezecké stěny a další aspekty, bez kterých by tělocvična nemohla fungovat, jako je zakreslení jednotlivých hřišť a podobně.

Otázkou v tuto chvílí zůstává i konečná cena. “Předpokládaná cena novostavby Domu dětí a mládeže je 50 milionů korun. My cenu neznáme v tuto chvíli ještě konkrétně, protože se dokončuje projektová dokumentace a ta cena logicky vzejde z položkového rozpočtu a následně z výběrového řízení,” vysvětlil Petr Hájek.

Se stavebními pracemi by se mělo začít už letos. Žáci Základní školy Komenského by příští rok do nového školního roku mohli vstupovat s novou tělocvičnou. Dům dětí a mládeže s novými a vlastními prostory.

Komentář