ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Konec starých časů. Názvem románu Vladislava Vančury a stejnojmenného filmu Jiřího Menzela by bylo možné připodobnit současný stav areálu bývalé “Perly 01”. Jeden ze symbolů textilní výroby ve městě se změnil v hromady odpadu.

Demolice byla započata loni v září vyklízením hal. Jejich bourání bylo následně zahájeno v říjnu a nezastavil ho ani konec roku. V lednu mohl stavbyvedoucí Milan Miavec hlásit, že tento úkol je v podstatě splněn: “Zdemolováno veškeré nadzemní zařízení a budovy. Začíná se odvážet materiál k recyklaci, betony a cihly. Probíhá demolice spodních staveb, podlah a základů.”

Časový rozvrh dále počítá se stržením obvodového zdiva. “V tuto chvíli čekám, až se zhotoví přeložka plynu. Štítové stěny půjdou dolů, to je otázka dvou dnů,” sdělil OIK TV stavbyvedoucí Milan Miavec.

Veškeré bourání by mělo ustat do konce letošního února. Březen je vyhrazen pro dokončovací činnosti. “To jsou práce, které souvisí s úpravou pláně, ale i například se začištěním obnaženého zdiva. Zároveň bude areál i oplocen tak, aby byl veřejnosti znepřístupněn,” uvedl starosta města Petr Hájek.

Zájemci mají možnost proměnu areálu sledovat z bezpečné vzdálenosti z ulice 17. listopadu. Nejpilnější pozorovatelé by si možná všimli, že práce nezastavil ani sníh. “Ty pásy přejedou, ta těžká mechanizace přejede ledasco. Žádné otvory do země nemáme, ty jsme si zasypali, aby nedošlo k nějakému úrazu. V tuto chvíli můžu říct, že nás to nikterak nebrzdí,” řekl stavbyvedoucí Milan Miavec.

Jakmile to bude možné, mělo by se do areálu vrátit bezplatné parkování. Naplánována je také výstavba technické infrastruktury. “Nejprve budou rozvody kanalizace a vodovodu, pak následně další sítě včetně založení páteřní komunikace a podobně,” nastínil další práce, ke kterým by mělo dojít v letošním roce, starosta města Petr Hájek.

Komentář