ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V prostoru nedaleko pomyslného srdce města stávaly desítky let výrobní haly zaniklé textilní továrny. Objekty někdejší Perly 01 zmizely z povrchu zemského, loni na podzim započatá demolice se chýlí ke svému konci. “Zhruba z těch devadesáti procent už to je celkem hotovo. V tuto chvíli už odvážíme materiály a budeme sem navážet zpětně recyklát betonový,” sdělil OIK TV stavbyvedoucí Milan Miavec.

Bourání nezastavily sníh ani mrazy, ale přesto dojde k mírnému zpoždění oproti stanovenému harmonogramu. “Posouváme teďka asi zhruba o 14 dní oproti vytyčenému datumu, a to je právě s ohledem na to, že jsme našli konstrukce, které nebyly nikde zakresleny v projektové dokumentaci,” doplnil stavbyvedoucí Miavec.

Demoliční výměr původně nepočítal ani se stržením dalšího objektu. “V souladu s regulačním plánem bychom ještě rádi ubourali část administrativní budovy tak, aby vlastně vznikl prostor pro budoucí komunikaci, která bude propojovat areál Perly s ulicí Lochmanovou,” uvedl starosta města Petr Hájek.

Na přelomu března a dubna má být zahájena výstavba technické infrastruktury. “Bude se jednat vlastně o první etapu, která souvisí s obnovou a další výstavbou kanalizace v ulici Špindlerova, a zároveň s tím bude souviset i výstavba vodovodů a rozvody veřejného osvětlení,” upřesnil starosta Hájek.

Ještě letos na jaře by se ve městě mohlo ulevit takzvané dopravě v klidu. “Si dneska umíme představit, že už v průběhu května, nejpozději začátkem června, bude opětovně zprovozněna provizorní parkovací plocha, která bude samozřejmě poskytnuta k bezplatnému parkování,” řekl Petr Hájek.

Vzhledem k předesílaným úpravám v ulici Špindlerova bude vjezd na parkoviště možný pouze z ulice 17. listopadu.