ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Pracovní povinnosti tentokrát hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického zavedly zpět do jeho rodiště. Tam jednal se starostou Petrem Hájkem, místostarostou Jiřím Preclíkem a dalšími o budoucnosti areálu bývalé Perly 01. “Město v tuto chvíli hledá partnera pro společnou investici. Tím partnerem by mohl být Pardubický kraj. Pan hejtman se dneska osobně a myslím velice podrobně seznámil s výstupy, které má město připravené,” odtajnil účel pracovní schůzky starosta města Petr Hájek.

Zmiňovanou trojici doplnili Martin Kiss z krajského odboru školství a Zdeněk Rössler jako ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové. Oba jmenovaní byli přítomní proto, že projekt oživení objektu bývalé textilní továrny se týká i zmíněné školy. “Ta společná investice by představovala realizaci Střední školy uměleckoprůmyslové v návaznosti na náš Dům dětí a mládeže Duha. Byly by to aktivity, které by jednak areál Perly hodně oživily, a vyřešily i problém pro Pardubický kraj,” sdělil OIK TV Petr Hájek.

Hejtman si prohlédl areál někdejší textilní továrny a seznámil se tak s prostorem, do kterého by mohly být přesunuty středoškolské ateliéry. “Objekt ve Špindlerově ulici by musel projít dílčími úpravami a rekonstrukcí, protože není v dobrém stavu. Tyto úpravy by nás přišly na minimálně 30 milionů korun, a proto si myslím, že by bylo dobré dohodnout se s městem Ústí nad Orlicí na využití areálu bývalé Perly,” uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Areál by se tak stal sídlem Domu dětí a mládeže Duha, vzdělávacího centra, městské galerie a středoškolských ateliérů. Nejproblematičtějším místem celého projektu je jeho financování. To by mělo být zajištěno prostřednictvím dotací, ale ve hře jsou i další varianty. “Pokud by se tento projekt nedal zařadit do evropských fondů, uvažovali bychom o investici Pardubického kraje z vlastního rozpočtu, ale museli bychom být trochu střízlivější, řádově kolem šedesáti milionů korun,” nastínil možnosti Martin Netolický.

Perla bude také hlavním tématem veřejného projednávání návrhu regulačního plánu revitalizace tohoto území. Setkání s obyvateli se uskuteční 24. února od 16 hodin v Malé scéně.