ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Další zasedání orlickoústeckých zastupitelů bylo naplánováno na 24. června. Do Velkého sálu Kulturního domu dorazilo 21 zastupitelů z celkových 27. Po schválení programu bylo všem přítomným předloženo vyúčtování hospodaření a účetní závěrky města za rok 2018, další finanční záležitosti a majetkoprávní úkony. Část jednání se zabývala schválením návrhů na poskytnutí dotací na opravu dětského hřiště v Cakli a na opravu střechy Sokolovny pro Sokol Hylváty. “Poslední a největší je dotace 300 000,- Kč pro Basketbalový klub Ústí nad Orlicí a to je dotace na nákup multifunkční časomíry a basketbalových košů,” řekl nám vedoucí odboru školství, kultury a sportu Luboš Mikyska. Všechny návrhy na dotace zastupitelé schválili. Odsouhlasili i návrhy na udělení ocenění Cena města a čestného občanství.

Starosta Petr Hájek představil také investiční plán rozvoje města na období 2020 až 2024. Na řadu přišla i Perla 01. “Zastupitelstvo města rozhodlo, že administrativní budovu, která se ukázala v rámci projektové přípravy jako finančně náročná pro rekonstrukci, bude mít město snahu prodat a ne si ji ponechat ve svém majetku a rekonstruovat ji z vlastních finančních prostředků,” přiblížil starosta města Petr Hájek. Zastupitelé prodej budovy a dvou přilehlých pozemků odsouhlasili.

V závěru jednání předložil všem přítomným prezentaci pozvaný architekt Vladimír Šolc, který připravil studii o záměru revitalizace parku u Roškotova divadla. Projekt by měl navázat na již dokončený park u kostela. “Zastupitelé se měli dneska možnost seznámit jednak s panem architektem Šolcem, ale podruhé s jeho myšlenkou, s jeho architektonickou studií, s jeho vizí, která tady, a to mám velkou radost, byla přijata zastupitelstvem velice pozitivně,” dodal Petr Hájek. “Inspiroval jsem se především u architekta Roškota, který vlastně nějakým způsobem přistupoval už k úpravě předprostoru divadla ve svých návrzích, i když nebyly realizovány. Kde využíval vlastně křivky nebo rotačního pohybu, který je přítomen v té budově,” doplnil architekt Vladimír Šolc. V projektu se nachází různé odpočinkové zóny i dětské hřiště. “Jinak mezi dalšími funkcemi je třeba ten amfiteátr nebo to sezení, náměstíčko před divadlem. Jsou tam terasy navazující na Roškotovo divadlo, to je taková ta technicky složitější věc,” dodal Vladimír Šolc. O studii má být dále diskutováno a představit se má i veřejnosti.

Další zasedání orlickoústeckých zastupitelů je předběžně naplánováno na 16. září.