ÚSTÍ NAD ORLICÍ – O záměru města revitalizovat farní zahradu jsme vás už informovali. Stavební práce letos ale nezačaly, protože projekt byl rozšířen ještě o revitalizaci parku u Roškotova divadla. S rozšířeným záměrem projektu revitalizace městské památkové zóny byli zastupitelé seznámeni na zářijovém zasedání. Tento projekt je připravován pro dotační titul v rámci programu Interreg V-A česko-polské spoupráce v letech 2014 až 2020. „My do tohoto projektu vstupujeme společně s našim partnerským městem Bystřicí Kladskou, která na svém území má podobný projekt také připraven,” řekl starosta Petr Hájek. Farní zahrada u kostela Nanebevzetí Panny Marie by měla být parkem s cestičkami, lavičkami a vodním prvkem. „Zahrada za kostelem by byla více meditačním a duchovním prostorem a zde by tento prostor byl využíván i pro setkávání farností,” dodává starosta. Zahrada bude průchozí do ulice Husova k Roškotovu divadlu, kde by se měly opravit přístupové cesty a schodiště. V parku by měla být vytvořena relaxační zóna a také letní filmová a divadelní scéna. „Tamhleten prostor má obrovský potenciál, což nám nakonec v létě dokázal Kinematograf bratří Čadíků, který jsme tady poprvé udělali,” pověděl Karel Pokorný, ředitel Klubcentra. Součástí projektu je také přemístění Informačního centra do stávajícího prostoru Městské policie. Projektová příprava by měla být hotova na jaře příštího roku. „My musíme mít žádosti zpracovány do března příštího roku s tím, že následně se budou jednotlivé projekty vyhodnocovat,” uvedl Petr Hájek. Žádosti by měly být vyhodnoceny v polovině příštího roku, takže realizace by mohla proběhnout v letech 2016 až 2018. „V tuto chvíli se bavíme o 30 milionech korun s tím, že by 85 % nákladů byly hrazeny z dotačního titulu,” řekl starosta města. Projektový záměr předloží vedení města k diskusi veřejnosti na podzimním setkání v Malé scéně.

Komentář