ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zasedání zastupitelstva města proběhlo také v Ústí nad Orlicí. Mezi nejdůležitější body patřilo projednávání výzvy k účasti ve výběrovém řízení na prodej bývalé výpravní budovy nádraží a sloučení dvou příspěvkových organizací – Stacionáře a Centra sociální péče. České dráhy vyzvaly vedení města, aby se zúčastnilo výběrového řízení na odkup staré nádražní budovy. Minimální cena, za kterou je možné stavbu koupit, činí 1 400 000 korun. Řízení by probíhalo obálkovou metodou. Rada města tento návrh doporučila neschválit. Stejného názoru bylo i 25 zastupitelů. „Je to výstup, který se dal jednoznačně očekávat, protože město tenhle výstup deklaruje delší dobu. Je to výstup, který deklaruje město 5 let. Takže není to nic nového,” řekl starosta Petr Hájek. Proti tomuto rozhodnutí hlasoval jeden zastupitel – Tomáš Teplý: „Já se obávám toho, že pokud se město nepřihlásí do tohoto výběrového řízení, nebude mít možnost budovu koupit, vlastnit, opravit a v podstatě budeme bezradní s tím, co se s tou budovou bude dál dít.” „Já víceméně budu s napětím očekávat, zda se někdo do soutěže Českých drah přihlásí a zda budova změní vlastníka, protože sám bych tuto možnost přivítal a s budoucím novým vlastníkem se sešel a začal jednat o možné spolupráci,” dodal starosta města. Dalším důležitým bodem bylo projednávání sloučení Stacionáře a Centra sociální péče od 1. ledna roku 2016. Důvodem je očekávání úspor. Finanční výbor tento návrh doporučil ke schválení. Pro bylo 22 zastupitelů. „Finanční úspory budu samozřejmě po otázce personální, protože už teď předkládá ředitelka nové příspěvkové organizace snížení pracovních míst o 3 zaměstnance,” uvedl Petr Hájek. Ředitelkou obou zmiňovaných příspěvkových organizací bude současná ředitelka Stacionáře a zároveň zastupitelka Radka Vašková: „Bude stejný počet klientů. To, že dojde k přelití některých funkcí na jiné funkce a jiné pracovní pozice, to je asi nasnadě. Nebude tolik kumulovaných funkcí, ale bude více pracovišť.” V letošním roce proběhne ještě jedno zasedání zastupitelstva, a to v pondělí 14. prosince.

Komentář