ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí posedmé zasedali zastupitelé města. Na programu jednání byly finanční záležitosti, majetkoprávní úkony, dotace či zapojení do projektu “Bike resort Orlicko – Třebovsko”. Návrh na zapojení se do projektu Bike resortu byl zastupitelům předložen v červnu, jak jsme vás už informovali. Jeho projednávání odložili zastupitelé na září. Jedná se o zhruba 100 km singletracků s pěti nástupními místy, které by byly na Pekláku, Andrlově Chlumu, v Rybníku, Řetové a Sloupnici. Bike resort by byl vybudován ve spolupráci s Českou Třebovou. Projekt takového rozsahu měl ale své oponenty. „Ten projekt byl na poměry našeho města megalomanský. On byl velice dobře připraven, ale řešil lokality, které má Ústí nad Orlicí celkem daleko,” řekl zastupitel Jiří Holubář. Následně tedy podal protinávrh, aby byl Bike resort postaven pouze se dvěma nástupními místy, a to na Andrlově Chlumu a Pekláku. Pro tento návrh se vyslovilo 14 zastupitelů, 5 bylo oproti a 4 se zdrželi. Zbylí 4 zastupitelé se ze zasedání omluvili. Proti zredukovanému návrhu byl například Jaroslav Fišer. Ten tvrdil, že by Bike resort neměl být „malý”. Proti redukci byl také Jiří Tomášek, který zmínil, že minimalizace projektu je nesmysl. Byli ale přehlasováni. „Zastupitelstvo na tuto problematiku nahlíží zejména po stránce hospodárnosti. Jako správný hospodář se město nechce do dalších let zadlužovat víc, než je nezbytně nutné,” řekl starosta Petr Hájek. Po celou dobu zasedání měl Jaroslav Řeháček před sebou nápis “Přeběhlíci, styďte se”. Na konci zastupitelstva opět vyzval k rezignaci místostarostu Jiřího Preclíka a zastupitele Zdeňka Ešpandra a Zdeňka Bílého. Ti totiž opustili ČSSD kvůli stranickým neshodám a Jaroslav Řeháček se tak stal jediným zastupitelem za tuto stranu. „Došel jsem k závěru, že přeběhlíci čekají, že některé věci vyšumí, že se to zamete pod koberec a prostě se zapomene. Já si myslím, že na podobné morální pochybení se zapomenout nemůže a je potřeba některé věci stále dokola opakovat,” řekl zastupitel Jaroslav Řeháček. „Já si myslím, že v komunální politice převažují hlasy pro jednotlivce, a pokud pan Řeháček tvrdí, že nás nikdo nevolil, tak co jsou preferenčí hlasy,” odvětil místostarosta Jiří Preclík. Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 9. listopadu.