LANŠKROUN – V sále zámku se konalo zasedání zastupitelstva Města Lanškroun. Nejdůležitějšími body programu bylo projednávání Koncepce prevence kriminality, rozdělení zdrojů z loterií a sloučení Kina s Kulturním centrem. Na zasedání bylo přítomno 20 zastupitelů, omluven byl Roman Ehl. První schvalování se týkalo Koncepce prevence kriminality. Ta se týká sociálně vyloučených lidí nebo drogově závislých. Koncepce pomůže organizacím, které budou chtít uspořádat komunitní program pro zmiňovanou cílovou skupinu. „V rámci toho projektu si organizace nalezne grant a na základě toho grantu napíše projekt. A tento projekt bude následně třeba schválen Ministerstvem vnitra ČR,” vysvětluje zastupitelka města Jaromíra Staňková. Tento návrh byl přijat všemi přítomnými. Dále bylo 19 zastupiteli schváleno rozdělení prostředků z loterií do sportu. Jednalo se o částku 350 000 korun. Jeden člen zastupitelstva se hlasování nezúčastnil. „Byly to dotace z největší částí pro tělovýchovnou jednotu na jejich celoroční činnost,” řekl starosta Radim Vetchý. Důležitým bodem bylo také projednávání odkupu areálu bývalého Autodružstva za částku 6 600 000 korun. Návrh byl přijat 14 zastupiteli. „Pozemek Autodružstva je pro město velice zásadní. Už minulé zastupitelstvo ho nazývalo jako strategický. Řeší dopravní obslužnost města, pravděpodobně nám vyřeší druhý výjezd z náměstí,” uvedl starosta města. Dva zastupitelé se hlasování zdrželi a čtyři hlasovali proti. Mezi nimi byla Stanislava Švarcová: „Cena, za kterou město nabývá tento pozemek je o 1 600 000 vyšší, než cena, která je stanovena soudním znalcem.” Rozsáhlá debata se vedla k tématu sloučení Kina a Kulturního centra. Účelem tohoto návrhu bylo očekávání zeefektivnění řízení kulturních akcí. Pro bylo 11 zastupitelů. „Já od toho očekávám, že to bude efektivnější a že to přinese kýžený výsledek v podobě kulturních vystoupení v Lanškrouně,” řekl Radim Vetchý. Dva zastupitelé se zdrželi, jeden nehlasoval a 6 jich bylo proti. „Já jsem přesvědčena o tom, že sloučení těch organizací v podkladech nebylo vůbec žádným způsobem vysvětleno. Takže mě chyběly uvedené důvody ze strany vedení města pro to, proč by mělo ke sloučení těchto organizací dojít,” uvedla zastupitelka města Stanislava Švarcová. Poté ještě zastupitelé schvalovali majetkové záležitosti.