ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Velký sál Kulturního domu v Ústí nad Orlicí hostil již 6. zasedání zastupitelstva města. Jedním z prvních bodů jednání bylo schválení směnné smlouvy mezi městem a obchodním řetězcem se sídlem v ulici Popradská. Tento pozemek se na zastupitelstvu řešil již v minulosti, podmínky směny se ale změnily. “Město jednak ubíralo z té plochy, kterou prodává, zároveň zvyšovalo cenu a zvyšovalo podmínky prodeje i ze smyslu toho, že se společnost zavázala realizovat na vlastní náklady nejen tu svoji vlastní stavební investici, ale i náhradní výsadbu,” přiblížil Petr Hájek, starosta města. Na začátku obchodní řetězec požadoval pozemek o velikosti přibližně 1 600 m2 za 1 milion korun za účelem modernizace a přístavby prodejny včetně vybudování nových parkovacích míst. “O náhradní výsadbě v té době nepadlo ani slovo. Postupně, jak se ta diskuze a vyjednávání měnila, tak město ve finále dneska prodává necelých 800 m2, to znamená polovinu toho původního pozemku. Cena je 3 miliony korun,” doplnil Petr Hájek. Také by mělo být parkoviště bezplatně přístupné pro obyvatele okolních domů.

I přes to byl vznesený protinávrh o zvážení možnosti mít zde například park, který přes většinu neprošel. Po dlouhé debatě, do které se zapojila i veřejnost, 20 zastupitelů odsouhlasilo původní návrh. “Si myslím, že to, co dneska zastupitelstvo odhlasovalo, tak je to z hlediska budoucnosti jakoby špatný krok. Že my jsme v podstatě upřednostnili konzumní způsob života, před nějakým přirozeným životem, příjemným životem v našem městě a s tím nesouhlasím,” řekl zastupitel Jiří Holubář, který vznesl protinávrh.

Většinou byl schválen i návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, který se zvyšuje z hodnoty 1 na hodnotu 2. Dochází tedy k jejímu k sto procentnímu nárůstu. Na programu bylo i schválení smlouvy o dílo na stavbu nového Domu dětí a mládeže. “Osobně mám velkou radost, že jsme dneska schválili jednu z největších, ne-li největší investici za posledních 30 let města Ústí nad Orlicí a tou je novostavba DDM v areálu bývalé Perly 01. Já paradoxně vnímám, že jsme Perle dokázali vdechnout nový život,” sdělil nám Petr Hájek. V rámci výběrového řízení byla na novostavbu vysoutěžena částka 91 milionů korun včetně DPH.

Další a zároveň poslední zasedání zastupitelstva města v letošním roce je naplánované na 9. prosince.