ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí se sešli zastupitelé na svém dalším jednání. Tentokrát rozhodovali například o Návrhu na schválení Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací nebo Návrhu rozpočtu na rok 2017.

V úvodu svého již 16. zasedání zastupitelé schválili rozpočtové změny za rok 2016 nebo plán na financování obnovy vodovodů a kanalizací. Odsouhlasen byl také plán investičních akcí na letošní rok. “Plán investičních akcí předpokládá investice v celkové výši 60 mil. korun s tím, že tady už i zastupitelstvo bylo informováno, že chceme i tento poměrně velký rozpočet ještě posílit o dlouhodobý úvěr ve výši 30 milionů korun a tímto dlouhodobým úvěrem chceme řešit zejména revitalizaci v území Perly,” řekl starosta města Petr Hájek.

Chystány jsou prý ale i další investiční akce. Nejdůležitějším bodem na programu byl Návrh rozpočtu na rok 2017. “Příjmy rozpočtu jsou schváleny ve výši 258 mil. korun a výdaje ve výši 274 mil. korun, schodek je zhruba 16 mil. korun,” řekl vedoucí finančního odboru Jozef Polák. “Letošní rozpočet zahrnul přebytek loňského roku, kdy město hospodařilo téměř o 25 mil. lépe, než si naplánovalo, takže s tímto přebytkem samozřejmě kalkuluje i rozpočet na letošní rok, díky tomu loňskému přebytku je financován letošní schodek,” sdělil starosta města Petr Hájek.

Zastupitelé také schválili individuální dotace na významné kulturní a sportovní projekty. Podpořeny byly například Tělovýchovná Jednota Jiskra, Klub přátel umění nebo tenisový turnaj Rieter Open. Dále zastupitelé řešili řadu majetkoprávních úkonů nebo stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Příště by se měli zastupitelé sejít 10. dubna.

Komentář