ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo 24. jednání zastupitelstva. Na programu byla tentokrát rozpočtová opatření a majetkoprávní úkony.

Nejdiskutovanějším tématem byl záměr prodeje městského pozemku obchodnímu řetězci na Popradské ulici. Zastupitelé mluvili o tom, jak hodně je zachování zeleně důležité pro obyvatele města. Záměr prodeje nebyl schválen. Pro hlasovalo jedenáct zastupitelů, stejný počet proti a jeden se zdržel hlasování. “Jestli jsme měli zachraňovat v tomto území zelenou plochu, tak jsme neměli Lidlu historicky dovolit zde stavět. A v okamžiku, kdy Lidl nabízí de facto až trojnásobek znalecké ceny, tak se domnívám, že město Ústí nad Orlicí by tuto nabídku mělo zvednout ze stolu,” sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek. Pro některé zastupitele nemá zeleň jen okrasnou funkci. “Ta zeleň nemá jenom jakoby funkci to, že je zelená, ale čistí vzduch a je to při příjezdu do města, prostě je to zadržování vody a takový ty věci, který dneska hodně hýbou celým naším státem,” řekl zastupitel Jiří Holubář.

Dále zastupitelstvo města schválilo smlouvu na úvěr ve výši 25 milionů korun na financování rekonstrukce objektu Dukla číslo popisné 300. “Celkové náklady na tuto rekonstrukci budou zhruba 35 milionů korun, 10 milionů korun zaplatí město z rozpočtu roku 2019. Vzniknou tam nové stabilizační byty,” dodal vedoucí finančního odboru Jozef Polák.

V závěru starosta města informoval o možných variantách dopravy týkajíci se Polské ulice a o výstavbě urgentního příjmu v nemocnici. Na řadu přišlo i poděkování. “Já jsem zastupitelům poděkoval za naši 4 letou spolupráci a taky za to, že jsme se k sobě dokázali chovat korektně. Že přestože jsme spolu někdy nesouhlasili, což je naprosto přirozené, máme rozlišné názory, tak jsme se k sobě chovali slušně a ta naše atmosféra na zastupitelstvu byla velice korektní,” konstatoval Petr Hájek.

O dalších záležitostech týkajících se města Ústí nad Orlicí budou rozhodovat noví zastupitelé, kteří vzejdou z voleb konaných 5. a 6. října.