Starosta města Ústí nad Olricí Petr Hájek podepisuje projekty. | foto: Město Ústí nad Orlicí / Lukáš Prokeš

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V úterý 30. října podepsal starosta města Petr Hájek česko-polský projekt pro rok 2013. Projekt vypracovalo polské partnerské město Bystřica Kladská a skládá se ze 4 aktivit, které budou plně hrazeny prostřednictvím Euroregionu Glacensis a polské strany.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  • kulturně společenské akce „Česko-polského festival přátelství“, která se uskuteční v květnu 2013
  • „Česko-polského dožínkového turnaje“ – rolování slámy a kulinářská soutěž, v září
  • „Blíž sobě a světu“ – setkání občanů obou měst, divadelní vystoupení a hraní počítačových her, v září
  • „Bystřický festival u vánočního stromu“ – vánoční koncert a jarmark

 

Komentář