ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Vyhledávací studie přeložky silnice I/14 a Protipovodňová opatření na Tiché Orlici byly hlavními body včerejšího jednání zastupitelů města v Ústí nad Orlicí.

Zamýšlená přeložka silnice I/14, jejíž jednu ze třech variant měli zastupitelé schválit, přivedla na jednání řadu odpůrců. Podrobně o ní mluvil Milan Koloušek za zpracovatele. Prezentace ukázala, že nyní po silnici jezdí 11,5 tisíce vozidel denně a v roce 2040 má jezdit až skoro 15 tisíc. “Územní rezerva je součástí územního plánu města od roku  2009, ale bohužel před těmi devíti desíti lety občané s touto skutečností nebyli dostatečně seznámeni a prakticky jim téměř deset let ta územní rezerva nevadila a poté, co jí objevili, tak proti ní protestují,” řekl pro OIK TV starosta města Petr Hájek.

Odpůrci argumentovali zejména velmi špatným napojením této přeložky na stávající silnici v prostoru Oldřichovic díky svým zahrádkám, garážím a rekreační oddychové oblasti. Zastupitelé, pokud by se mělo dále diskutovat o trase přeložky, museli přijmout nějaké stanovisko. Všichni se na jednání shodli, že by bylo nejvhodnější ji trasovat od křížení se silnicí vedoucí do Letohradu přemostěním údolí přímo do Libchav, ale to již není katastrální území města. Nakonec byla zastupiteli schválena třetí varianta, která jde od města nejdále a jinak kopíruje původní návrh. Tím se otevřela možnost dalších jednání o problematickém trasování v oblasti Oldřichovic. “Závisí na vzájemnému pochopení a vstřícnosti obce Libchavy, takže zastupitelstvo mě jako starostu města pověřilo jednáním s obcí Libchavy, ale nedokážu v tuto chvíli odhadnout, jak se jednání budou vyvíjet a jak budou třeba trvat,” dodal Hájek.

Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí prezentaci projektu Protipovodňová opatření na Tiché Orlici, který by se měl realizovat do pěti let. Na programu byly i dotace. ”Na sport je to cca. 4 milióny korun, do oblasti kultury asi dva milióny tři sta tisíc, oblast školství necelé dva milióny, oblast sociálních věcí také jeden a půl miliónů korun, takže tady se budou schvalovat žádosti, které přesahují finanční limit, protože některé žádosti už schvalovala rada,” upřesnil Hájek. Navržené dotace byly schváleny.

V závěru zastupitelé shodili ze stolu zapojení města do třetí etapy projektu Singletrack Glacensis pro horská kola v okolí Andrlova Chlumu.

Komentář