ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Kulturní dům byl dějištěm 19. zasedání zastupitelů v jejich volebním období. Všechny majetkoprávní úkony byly schváleny v navrženém znění stejně jako rozpočtová změna. “Daří se nám prodávat pozemky, které jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, a tyto příjmy se rozpočtovou změnou dávají do rezervy města,” objasnil starosta města Petr Hájek.

Následně byl představen nový územní plán města. Nad jeho podobou přišla diskutovat také veřejnost. Obyvatelé z místní části Hylváty žádali, aby v jejich čtvrti nedošlo k dalšímu rozšíření ploch, které by bylo možné využít k průmyslové výrobě. Za tento požadavek se postavili i někteří zastupitelé. “Jediná šance, jak zamezit budování dalších průmyslových firem v prostoru Hylvát, je vybudovat mimo Hylváty, to znamená nad silnicí číslo 14 směrem k Lanškrounu, průmyslovou zónu,” uvedl zastupitel města Tomáš Teplý. “Ony už ty plochy byly v tom stávajícím územním plánu. Teď se překlopily do toho nového územního plánu. Jediné nové plochy jsou právě až za silnicí I/14,” doplnil starosta Petr Hájek.

Debatovalo se i nad koridorem územní rezervy pro případnou přeložku silnice I/14. Tak jak je návrh trasování zanesen do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, je obyvateli dotčených lokalit neakceptovatelný. Lepší řešení se snažil najít například zastupitel Roman Langer. “Rozumnější návrh byl obchvat posunout dál od Dukly, i od sídliště Štěpnice, vynechat Oldřichovice, a vést tu trasu tou původní směrem na Libchavy,” sdělil OIK TV Roman Langer.

Jaroslav Řeháček navrhl, aby byla rezerva úplně vypuštěna. Toto usnesení nebylo odsouhlaseno. Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že je třeba hledat optimální variantu trasování obchvatu. “Ta trasa by měla být oddálena od stávající bytové zástavby, popřípadě v úseku Oldřichovic by měla být možnost nalézt jiné řešení. Otázkou je, zda jiné řešení bude možné, ale na to by právě měla odpovědět ta vyhledávací studie,” řekl starosta města Petr Hájek. Další zasedání je naplánováno na prosinec letošního roku.

Komentář