ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hlavní částí programu zasedání zastupitelů v Kulturním domě bylo rozdělování programových i individuálních dotací z rozpočtu města na podporu sportu a kultury. Vyskytly se výhrady k žádosti římskokatolické farnosti o příspěvek na pořádání některých akcí. “Jako ´Misijní klubko´, ´Farní den´ a tak podobně. Myslím si, že tyto akce jsou propagační z pohledu katolické církve a že by si je měla každá organizace platit ze svého. Neměly by být placené z městského rozpočtu,” řekl Jaroslav Řeháček. Tento zastupitel rovněž navrhoval, aby město snížilo dotaci na tenisový turnaj “Rieter Open”. “Já si osobně myslím, že částka 50 tisíc by byla ve vztahu k ostatním žadatelům dostatečná a myslím, že to není malá částka,” uvedl zastupitel a předseda finančního výboru zastupitelstva. Zmíněná sportovní akce bude nakonec podpořena částkou ve výši 100 tisíc korun, jak bylo původně rozpočtováno. Shoda nepanovala také nad rozdělováním prostředků pro sportovní oddíly. Ty mohou žádat buď na svou činnost, nebo na pořádání turnajů. Podle některých zastupitelů ale existují výjimky. “Například basketbalový v podobě schvalovaného ´Memoriálu Bohuslava Langa´ si žádá jak na členskou základnu, tak na tento turnaj. Zdá se mi to nespravedlivé, ale nevidím problém to nějakým způsobem změnit úpravou pravidel. Bohužel se k tomu ale nikdo nemá,” řekl zastupitel Jiří Holubář. “Připomínka se týkala pouze jedné konkrétní akce, což nevidím jako oprávněný podklad pro to, abychom opětovně měnili dotační pravidla,” sdělil starosta města Petr Hájek. Diskutovalo se také o dotaci pro svazek obcí “Region Orlicko – Třebovsko” a “MAS Orlicko”. “Mně se nelíbí ten způsob, že na jednoho občana regionu vymyslí částku, která jim chybí, vynásobí počtem a vychází jim to. Já jsem navrhoval jiný způsob,” řekl zastupitel Jiří Holubář. “Jsme nakonec rozhodli o příspěvku, na kterém se podílejí všechna města a obce svazku. Není to systémové řešení, je to mimořádná dotace, která řeší situaci pouze letošního roku,” vysvětlil starosta Petr Hájek. Zastupitelé vzali na vědomí informace o jednání mezi městem a Pardubickým krajem o financování dopravní obslužnosti a postupem v přípravě projektu “Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí”. Další zasedání je naplánováno na 22. června letošního roku.