ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hlavním bodem jednání zastupitelů města Ústí nad Orlicí bylo na pondělním zasedání rozhodnutí, jakou cestou se vydat ohledně Domu dětí a mládeže s Centrem volného času v areálu Perly 01.

Kromě majetkoprávních úkonů a hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 250 tisíc korun pro “Orlicko ­- Třebovský bike resort”, kterou zastupitelé schválili, byla na programu především Revitalizace území Perla 01. “Prostě se mi nelíbí, že to vytváří dojem, jako by hlavním kritériem pro tu stavbu bylo to, aby byla dokončena v období příštích komunálních voleb, jako kdyby to někdo chtěl využít pro svou volební kampaň,” řekl zastupitel města Jaroslav Řeháček

“Ve svých materiálech, které jsem zastupitelstvu předkládal je uvedený předpokládaný termín realizace v prosinci 2018 a to jestli se dobře pamatuji, bude tři, čtyři měsíce po komunálních volbách,“ sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek.

Zastupitelé schválili záměr na postavení novostavby Domu dětí a mládeže s tělocvičnou bez využití dotace. Předpokládaná cena je 50 milionů korun a městu by s financováním měl pomoci dlouhodobý úvěr. “Zastupitelstvo defacto dalo mandát nám, jako radě města, abychom zahájili všechny přípravné práce na pořízení projektové dokumentace, s tím, že ten následný krok, ta vlastní realizace  by proběhla samozřejmě v příštím roce a bude ještě opětovně předložena zastupitelstvu,“ řekl starosta města Petr Hájek.

Na pořadu 14. jednání zastupitelstva města byl i záměr na rekonstrukci sportovišť. “Předkládali jsme záměr modernizovat  a rekonstruovat zimní stadion, nebo zda se se ubírat cestou celkové rekonstrukce Aquaparku. Zastupitelstvo se myslím naprosto jednoznačně  vyjádřilo, že je potřeba upřednostnit rekonstrukci Aquaparku,“ sdělil OIK TV starosta města Petr Hájek.

Instalovány by měly být nerezové vany hlavního i dětského bazénu a brouzdališť a práce by měly být zahájeny po sezóně v září 2017. V závěru se jednalo například ještě o volbě přísedícího do okresního soudu nebo o obecně závazné vyhlášce o nočním klidu.

Komentář