LANŠKROUN – Lanškrounští zastupitelé se poprvé po letních prázdninách sešli! Na programu tentokrát měli zejména řadu rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2017 nebo prodeje nemovitostí a pozemků.

V úvodu jednání zastupitelstva vystoupila Stanislava Švarcová s dotazy ke správě městských lesů. Na toto téma následovala dlouhá diskuse se starostou města a některými dalšími zastupiteli a úředníky. Později se dostalo i na další témata a po zhruba dvou hodinách se teprve začalo hlasovat.

Jedním z nejdůležitějších bodů na programu bylo navýšení výdajů ve výši 3 400 000 Kč v položce Infocentrum. Nejprve se za nové informační centrum počítalo s částkou okolo 700 tisíc korun, dnes již necelé 4 000 000 Kč.  Důvodem jsou prý plánované veřejné toalety. “Postupem času jsme shodou okolností řešili i veřejné záchodky, které si myslím, že každé město potřebuje mít v centru, a po ruce pro občany. Ideálně 24 h otevřené a nabízel se prostor hnedka vedle infocentra,” objasnil starosta města Radim Vetchý. Pro navrhované usnesení zvedla ruku potřebná většina zastupitelů. Jednou z těch, kteří tento projekt nepodporují, je Monika Dušková. “Je předražený, je ve špatným místě, myslím si, že by opravdu měl být v centru města, líbí se mi Infocentrum přímo na radnici a argument veřejných záchodků za 4 miliony mi připadá opravdu přehnaný,” řekla zastupitelka Monika Dušková.

Zastupitelé také odsouhlasili navýšení rozpočtu např. v položkách Nákup veřejného osvětlení, Nový areál Technických služeb – rekonstrukce horních garáží nebo Rozšíření kamerového systému. Schválena byla také Aktualizace Plánu obnovy majetku a poté přišli na řadu prodeje pozemků a nemovitostí. V závěru jednání se řešila rekonstrukce ulice Vančurova. “Na mě se obrátili občané, že jim bylo přislíbeno a i tedy písemně sděleno, že v měsíci červnu nebo červenci bude probíhat rekonstrukce té ulice,” sdělila Monika Dušková. Opravy Vančurovy ulice ale stále neprobíhají. “Soutěžit budeme v letošním roce, každopádně, a realizaci uvidíme podle toho, co je reálné podle harmonogramu a rozsahu těch prací. Zdrželo se to z toho důvodu, že jsme nedostali projekt včas,” vysvětlil starosta města Radim Vetchý.

V rámci vstupů veřejnosti se  hovořilo např.  o rekonstrukci ulice Kouty nebo o plánovaných molech na rybníku Dlouhý.  K dalšímu jednání by měli lanškrounští zastupitelé usednout 22. listopadu.