ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Velký sál Kulturního domu v Ústí nad Orlicí zaplnilo pětadvacet zastupitelů města. Všem přítomným byl v úvodu zasedání předložen střednědobý výhled rozpočtu města na následujících pět let. Finanční analýzu si nechalo město zpracovat s ohledem na připravované projekty, které se týkají revitalizace území bývalé Perly 01 a zahájení výstavby Domu dětí a mládeže. “Tato finanční analýza nám odhalila možnosti a konstatovala, na co se máme v těch následujících letech zaměřit nebo kde máme určitý strop v zadluženosti města v případě, že by si město bralo další úvěr,” přiblížil Petr Hájek. Ze závěru analýzy vyplynulo, že by město mělo být v dobré finanční kondici.

Dále přišla řada na majetkoprávní záležitosti a dotace. “Jsou to dotace jednak do kulturních, sportovních, ale i sociálních programů, takže jsou to klasické dotace, které město v rámci svého rozpočtu vždycky na začátku přerozděluje, takže je to standard, kterej se v těch letech opakuje,” řekl Petr Hájek. Zastupitelé mimo jiné schválili i podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci výstavby Domu dětí a mládeže.

Na závěr byli všichni přítomní seznámení s výskytem kůrovce v Městských lesích. “Rozhodně to považuji za kalamitní stav. Zvýšené množství kůrovcem napadeného dřeva už v minulém roce bylo alarmující, kde bylo víc jak 800 kubíků, což byl trojnásobný vzestup od předešlého roku,” dodal Jiří Faltýnek. Přemnožení kůrovce má dle Jiřího Faltýnka na svědomí zejména sucho. “Náš prvořadý úkol je co nejrychleji odstranit kůrovcem napadené dřevo, aby se zabránilo dalšímu vývoji. Dále aplikujeme odchytová zařízení, nebo-li lapače,” doplnil Jiří Faltýnek.

Další zasedání zastupitelstva je předběžně naplánováno na 24. června.