ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Na posledním, 14. jednání v letošním roce se v pondělí 10. prosince sešli orlickoústečtí zastupitelé. Zasedání přineslo zásadní změnu do dosavadní výšky poplatků za komunální odpad. Platit se bude 550 korun. Nově rodiče přebírají odpovědnost za úhradu poplatku dětí a platit musí i cizinci, kteří mají na území města trvalý pobyt.

Zastupitelům byly změny ke schválení předloženy formou obecně závazné vyhlášky č.2/2012, platné od 1. 1. 2013. Doplněním prošla také vyhláška č. 3 z roku 2003 O pořádku a čistotě ve městě, kdy už nebudou moci volně pobíhat psi po ulici Třebovská v Hylvátech a na ulici Sokolská v Kerharticích. Hospodařit první dva měsíce v roce 2013 bude radnice v rozpočtovém provizoriu. V diskusi otevřeli opoziční zastupitelé otázku druhého jednatele společnosti TEPVOS. Důvodem bylo pověření zastupitele Martina Mejdra, který dostal mandát ke spoluřízení společnosti před dvěma lety a ve funkci k 31. 12. 2012 končí.

Zastupitelé si proto vyžádali zprávu o jeho působení a také o tom, jak se společnost pod jeho vedením změnila. Živo bylo i okolo Otevřeného dopisu, poukazujícího na dlouhodobě neuspokojivou nabídku kulturních pořadů orlickoústeckého Klubcentra. Starostu města na něj upozornila veřejnost. Vzhledem k tomu, že dopis nebyl ještě na vedení města doručen, uzavřel starosta Petr Hájek diskusi návrhem zařazení tohoto bodu do programu příštího zastupitelstva. Vzhledem k jarním prázdninám se sejde až 11. února.

Komentář