ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelé města se od tohoto jednání scházejí v novém, ve studovně Městského muzea. Po 22 majetkových záležitostech, III. rozpočtové změně ve výši 6,350 milionů korun hlavně kvůli dofinancování rekonstrukce muzea a schválení rozpočtového provizoria na rok 2013, došli k vyhlášce o odpadech.

Velmi diskutovanou byla současná cena 480 korun za rok, která se neupravovala od roku 2005. Se zvýšením ceny na plánovaných 588 korun nejvíce bojovala ODS. Ta požadovala ponechání ceny na současné částce. „Když jsme spočítali, kolik se vybírá na poplatcích za odpady, tak jsme zjistili, že to je v roce 2012 přibližně stejná částka, která nás odvoz a skládkování odpadů stojí,“ řekl pro OIK TV zastupitel za ODS Josef Jan Kopecký. Naopak starosta města Jaroslav Zedník vidí situaci jinak: „V roce 2005 na likvidaci odpadů ve městě Česká Třebová ze svého rozpočtu doplácelo 1,6 milionů, za rok 2012 už to bude 4,8 milionů.“ Sice nakonec starosta města zastupitele ODS o nutnosti nové ceny nepřesvědčil, ale 15 jejích kolegů ano.

Proto byla vyhláška schválena. Čtyři zastupitelé byli proti a šest se tohoto hlasování zdrželo. Za odpady se v České Třebové od roku 2013 bude tedy platit 588 korun za osobu ročně. Vyhláška obsahuje oproti minulé i úlevy. „Zrušili jsme poplatky v chatových oblastech pro naše občany, ponechali jsme je pouze pro občany, kteří nemají trvalé bydliště ve městě Česká Třebová,“ řekl pro OIK TV Zedník. Dále byla prodloužena lhůta pro placení odpadů u kojenců z jednoho na tři měsíce. Navýšení ceny o 9 korun měsíčně mělo hlavní důvod, aby se nenavyšovaly mandatorní výdaje a mohly být v budoucnu realizovány plánované investice, jakými je nová knihovna, rekonstrukce Nového náměstí anebo dobudování sportovního areálu Na Skalce.