ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Na 13. zasedání se v pondělí sešli zastupitelé města Ústí nad Orlicí. Tentokrát jim jednací program zabral necelé dvě hodiny. Řešili změnu v názvu DDM, rychlost okolo nemocnice i odmítnutí nominace na Cenu města.

Předcházela tomu série schvalovacích návrhů, v nichž byl odmítnut návrh na koupi traktoru na sekání trávy pro fotbalový oddíl Kerhartice, 15tisícová dotace pro projekt Charity, vysoutěžená na Burze filantropie naopak bude poskytnuta. Stejně tak zastupitelé souhlasili s jmenovitým rozdělením finančních prostředků z hazardu, z nichž 1,2 milionu si odnáší i orlickoústecký Domov důchodců na zřízení oddělení pro seniory s Alzheimerovou nemocí. Ve změnách zřizovacích listin zaujala iniciativa vedení Domu dětí a mládeže, který nyní může vystupovat pod názvem DDM Duha Ústí nad Orlicí.

Poměrně živou diskusi vyvolal souhrnný materiál z kulatých stolů o areálu Perly a jeho revitalizaci, předložený starostou města. Že pro zamýšlenou spolupráci s výzkumným ústavem nebylo vypsané výběrové řízení, se podivovala hlavně opozice. Zastupitelstvo také vyslechlo stížnosti obyvatel ulice ČSA, kde se už půl roku jezdí, nebo spíše nejezdí, podle omezené 30 km rychlosti. Zatím bude situaci řešit dodatková tabulka pro nákladní vozidla, osobní automobily budou jezdit 50 km/h. V souvislosti s revokací usnesení k Cenám města se přítomní také dozvěděli o důvodech odmítnutí jedné z nominací Stanislavem Motlem.