ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Zastupitelé zasedali také v Ústí nad Orlicí. Hlavními body programu bylo schvalování rozpočtového provizoria a hlasování o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Z majetkoprávních záležitostí se největší debata vedla ohledně odkupu pozemkové parcely od obce Řetová. Jedná se o komunikaci na Andrlův Chlum, na které se naposledy před několika lety pořádala “Ústecká 21”. Zastupitelé měli schvalovat tento odkup za 500 650 korun. Jaroslav Řeháček vznesl protinávrh: „Když už tedy město má zájem na tom koupit si tuhle komunikaci, což je samo o sobě dost sporné, tak aby ji kupovalo za korunu, protože i to je pro obec Řetová výhodné a pro město Ústí nad Orlicí je to o 500 000 méně.” Tento návrh ale nebyl přijat, pro byli pouze dva. A tak se hlasovalo o původním návrhu, a ten podpořilo 19 zastupitelů. „Tu komunikaci obec Řetová neumí a nechce spravovat, opravovat, udržovat, protože v rámci jejich rozpočtu je to opravdu “Danajský dar”. My jako město jsme se tedy s obcí Řetová dohodli, že onu komunikaci v ceně znaleckého posudku odkoupíme,” řekl starosta Petr Hájek. V programu finančních záležitostí bylo jednohlasně schváleno rozpočtové provizorium. „Je to klasika, z toho město nemá žádné vrásky. Bude de facto platit v průběhu měsíce ledna,” zmínil starosta. Dalším důležitým bodem bylo projednávání poplatku za komunální odpad. Podle návrhu by se částka současných 550 korun měla zvýšit na 590, ale zároveň by lidé, kteří třídí odpad, měli slevu. K tomu byly dva protinávrhy od Jaroslava Řeháčka. Podle jednoho by cena měla zůstat na stejné výši jako doposud. To ale nebylo přijato. „Tak jsem navrhoval kompromisní variantu, tzn. aby byli osvobozeni aspoň ti sociálně nejpotřebnější skupiny obyvatel, tzn. aspoň děti do 5 let a důchodci nad 70 let. Bohužel ani to zastupitelstvo nebylo ochotno schválit,” uvedl Jaroslav Řeháček. Schválen byl původní návrh. Ke zdražování poplatku město přistupuje z důvodu neustálého zvyšování nákladů za komunální odpad. „Naše město platí ročně cca 11,5 milionu korun za sběr a likvidaci komunálního odpadu a v rámci poplatku na té příjmové stránce vybere necelých 7,5 milionu,” dodal Petr Hájek. Dále zastupitelé schválili zákaz konzumace alkoholu na ulici T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Další zasedání je naplánováno na 8. února.

Komentář