ČESKÁ TŘEBOVÁ – Kauza zřícené střechy sportovní haly v České Třebové má další pokračování. Zástupci zainteresovaných stran se sešli na kontrolním dnu. Jednalo se o konkrétní podobě nové střechy a harmonogramu stavebních prací.

Jedním z výsledků jednání je dohoda o konkrétní podobě provedení konstrukce nové střechy. “Změna je zcela zásadní, protože to původně byly dřevěné vazníky s příhradovou konstrukcí. Nyní půjde o lepený vazník a vybírali jsme už v podstatě ze čtyř variant lepených vazníků,” řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Užitná výška haly by měla být o 1,5 metru vyšší, což je dobrá zpráva i pro některé sporty. Nová konstrukce by prý komplikace při stavbě přinést neměla. “Problém to není, je to v podstatě odlišnější koncepce, která vychází ze stávajícího statického a konstrukčního stavu té spodní stavby, takže je to stavebnicová záležitost,” řekl generální ředitel Profistavu Litomyšl Tomáš Zavřel.

Nový návrh prý ještě nechá hejtmanství posoudit dalšími posudky, tak aby nedošlo k tomu, že nebude odhalena nějaká chyba ve výpočtu či v dokumentaci. “Do konce května bychom měli mít připravenu celou dokumentaci pro výrobu vazníků, poté by měli být objednány, zhruba do dvou měsíců vyrobeny a pak samotná instalace a kompletace by měla být hotova do dalších tří měsíců,” sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V současnosti stále probíhá vyčíslování škod. “Podle všech účastníků se pohybují přes 15 milionů korun, v tuto chvíli je částka 15,3 milionu zpřesněna na částku 15,6 milionu korun,” řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Stále se také čeká na znalecké posudky, Policie je zatím skoupá na slovo. “K příčině pádu střechy sportovní haly v České Třebové se budeme moci vyjádřit, až budeme mít soudními znalci vyhotovené znalecké posudky, jednak z oboru statika stavebních konstrukcí a také z odvětví ceny a odhady nemovitostí,” sdělila mluvčí PČR v Ústí nad Orlicí Lenka Vilímková.

Posudky by prý měli být hotové na konci května.

Komentář