ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Frézování vozovky a jiné obdobné činnosti se v posledních dnech odehrávají v ulici Cihlářská. Tam probíhá rekonstrukce silnice II/360. “Je realizována z důvodu plošné degradace krytových vrstev této vozovky z asfaltobetonu. Je financována plně z prostředků Pardubického kraje s náklady ve výši necelých 17 milionů korun,” sdělil OIK TV mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Práce na obnově povrchu komunikace jsou uskutečňovány v úseku od světelné křižovatky se silnicí I/14 po kruhový objezd a rozcestí s ulicemi Letohradská a Popradská. Čerstvý svrchní kryt silnice nebude jedinou novinkou. “Této velké investiční akci předcházela činnost ze strany městské společnosti, která zde prováděla výměnu kabeláže veřejného osvětlení a modernizovala veřejné osvětlení v dané lokalitě,” doplnil místostarosta města Ústí nad Orlicí Pavel Svatoš.

Pokud bychom se ještě vrátili k rekonstrukci silnice, tak vězte, že s jejím dokončením se počítá do poloviny letošního listopadu. Do té doby budou trvat dopravní omezení a také výluka v obsluze zastávky “Ústí nad Orlicí – nákupní zóna”. Tento týden od středy do pátku má probíhat asfaltování poloviny silnice, která je blíže k nákupní zóně. Příští týden ve stejné dny se má začít s asfaltováním druhé poloviny vozovky.

Vedení radnice bude usilovat o to, aby právě probíhající oprava vozovky nebyla onou první vlaštovkou, která jaro nedělá. “Bylo by to od kruhového objezdu směr Oldřichovice a dále na Letohrad. Silnice je v majetku Pardubického kraje. Budeme iniciovat i opravu tohoto problémového úseku,” uvedl místostarosta města Pavel Svatoš.

Případné rekonstrukci spojnice měst Ústí nad Orlicí a Letohrad však ještě bude předcházet celá řada jednání.

Komentář