ÚSTÍ NAD ORLICÍV prosinci loňského roku byly v budově ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí slavnostně otevřeny 3 zrekonstruované učebny. My jsme jmenované vzdělávací zařízení navštívili v roce letošním, abychom zjistili, jak se v nových třídách zabydleli žáci.

Komentář