ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ani ne po roce od zahájení stavby má město nový sběrný dvůr. Ten byl slavnostně otevřen za účasti zastupitelů a vedení města, provozovatele i zhotovitele stavby. Sběrné místo, které vstoupilo do přibližně čtyřměsíčního zkušebního provozu, má mít pro uživatele několik novinek a přínosů, s nimiž se během prohlídky seznámili účastníci slavnostního aktu. “Občané mají zde možnost ukládat odpad daleko snadněji. Přijedou na nájezdovou rampu a budou odpad ukládat z rampy dolů, což znamená, že ta manipulace je daleko jednodušší,” poznamenal starosta města Petr Hájek. Jednatel společnosti provozující sběrný dvůr Martin Pirkl doplnil: “Dále je zde objekt pro ukládání nebezpečného odpadu, který je větší než dosavadní. Umožňuje lépe třídit, separovat a některý i zpětně využít.”  Dvůr je již vybaven novými nádobami na směsný odpad, papír a drobné elektrické přístroje či nábytek. Okruh odebíraného i neodebíraného odpadu zůstává zachován. Stejné budou i provozní hodiny. Změnou však projde samotné odbavování, které bude probíhat prostřednictvím čipů a vah. Čipy vstoupí do provozu od podzimních měsíců. “Nárok na čip bude mít občan Ústí nad Orlicí, to znamená nepodnikající osoba,” uvedl Martin Pirkl. Systém odbavování přispěje také k lepšímu monitorování o množství odkládaného odpadu. Uložení některých druhů bude pravděpodobně zpoplatněno. “Máme nastavené určité platby za stavební suť, popřípadě za nebezpečné odpady. Je jenom na nás, jaké množství občanovi buď dáme tzv. zadarmo, například 100 až 200 kg ročně, nebo budeme tu platbu požadovat od jakéhokoli množství,” řekl Petr Hájek. Limity a další opatření budou nastaveny po ukončení zkušebního provozu, které je naplánováno přibližně na září či říjen letošního roku.

Komentář