LETOHRADPrůmyslová střední škola v Letohradu obnoví chod malé vodní elektrárny, vznik které je datován do období přelomu 20. a 21. století! Pardubický kraj na její znovuuvedení do provozu vyčlení ze svého rozpočtu necelé dva miliony korun. S realizací se počítá v první polovině příštího roku.