ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Hned dvakrát v jednom měsíci zasedlo k jednacímu stolu zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. První, řádné, o kterém jsme už informovali, schvalovalo investice a rozpočet. O den později se v rolích zastupitelů představili studenti gymnázia při simulovaném zastupitelstvu.

Zástupcům fiktivních stran, vytvořených studenty gymnázia, při něm předsedal skutečný starosta města Petr Hájek. Účastníky k jednání připravila dvoudenní hra o komunální politice s názvem „Mladí lidé rozhodují!“, kterou zajistil externí vzdělavatel. Na gymnáziu probíhala ve dnech 3 a 4. února pro vybrané zástupce napříč všemi ročníky školy. Studentů se ke hře přihlásilo celkem 20, na místa zastupitelů zasedlo 17 z nich.

Prosadit se snažili témata a služby, které podle jejich názoru ve městě chybí, například nutnou opravu budovy gymnázia, výstavbu multifunkční sportovní haly nebo alternativní vzdělávací program, které měli za úkol obhájit v diskusi a prosadit formou schváleného usnesení. To se povedlo pouze u navrhované autobusové linky z vlakového na autobusové nádraží. Starosta nakonec přislíbil podporu také požadovanému hudebnímu klubu pro mládež. O zřízení město uvažuje v klubu Domino pod Roškotovým divadlem.

Komentář