ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Nový turistický okruh by mohli příští rok v létě začít využívat návštěvníci města Ústí nad Orlicí. Umožní to dotace z Euroregionu Glacensis.

Město turistům zpřístupní v rámci přeshraniční spolupráce. Třemi letošními projekty, Turistický okruh městem, Obnova kulturního dědictví Knapovce a Česko-polské setkávání, zareagovalo město Ústí nad Orlicí na jarní výzvu Operačního programu přeshraniční spolupráce Fondu mikro projektů ČR – PR. Bude-li úspěšné, mohla by se z nich pokrýt celoroční spolupráce s Polskem a nově zviditelnit historicky zajímavá místa ve městě i mimo něj.

Projekt s názvem Česko-polské sekávání má pomoci příhraničním kontaktům s Polskem. Okruh městem má zpřístupnit turisticky zajímavá místa a Obnova kulturního dědictví je zaměřena na rekonstrukci drobných sakrálních památek v Knapovci a Houžovci. Finančně je realizace všech tří projektů závislá na přiznání požadované dotace. Zda město uspělo či nikoliv, bude jasné v květnu.