ČESKÁ TŘEBOVÁV minulých letech se v České Třebové modernizoval silniční průtah městem. Další úpravy týkající se automobilové dopravy se chystají. Některé se ve středu zájmu objevují po nějaké době, jako je tomu například v případě zamýšleného obchvatu.