ČESKÁ TŘEBOVÁ – Jak na mnoha místech po celé republice, tak i v našem regionu probíhají různé rekonstrukce na silnicích a jejich okolí. Již několik měsíců se také pracuje na opravách chodníků a osvětlení kolem silnice I/14 v České Třebové. S kamerou jsme se zjišťovali, jak stavba pokračuje.

Stavební práce okolo silnice I/14 se do určité míry dotýkají většiny obyvatel České Třebové, někteří s jejich průběhem nejsou příliš spokojeni. O pozitivní reakci se nedá v žádném případě hovořit ani v případě vedení města. “Je to pro mě jedno obrovský zklamaní, protože firma se prezentovala tak, že dělala i v zahraničí, ale podle kvality nebo podle přístupu práce tady v České Třebové to vypadá, že nemá ani na dláždění polní cesty,” sdělil starosta města Jaroslav Zedník. “25. září v pondělí proběhlo předání, převzetí té stavby v tom rozsahu třetího úseku a samozřejmě ta stavba vykazuje vady nedodělky, které jednak nebrání užívání a jednak teda brání užívání díla,” objasnil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Na odstranění závažných vad byl firmě stanoven termín. “To je do 16. října, na ty nebránící užívání stavby jsme jako objednatel stanovili termín do konce měsíce října, to jest do 30.,” doplnil Karel Švercl. “Samozřejmě jsme upozornili firmu Sovis, že budeme uplatňovat veškerý penále, který ze smlouvy jdou k termínu, kterej maj daný ve smlouvě,” řekl starosta města Jaroslav Zedník.

Nejedná se přitom o nijak malou investici. “Letošní objem prací v rozpočtu počítá zhruba se 13 miliony korun a musí být dokončená tzv. etapa, což je úsek od světelné křižovatky zhruba po úroveň obchodních center,” sdělil vedoucí odboru rozvoje města a investic.

Stavební firmu Sovis CZ jsme kontaktovali telefonicky s prosbou o vyjádření. Na žádost provozního ředitele Jana Vítka jsme otázky zaslali emailem. Tázali jsme se např., zda stavební práce probíhají dle harmonogramu, jestli firma Sovis CZ zaznamenala nějaké stížnosti od obyvatel města nebo zda mělo  k probíhajícím pracím nějaké výhrady město Česká Třebová. O několik dní později technický ředitel František Töpfer mailem do redakce odpověděl: “Dobrý den, naše společnost se nebude vyjadřovat k Vašim dotazům. S pozdravem, František Töpfer, technický ředitel.”

Tato firma vysoutěžila i další etapu, která se bude provádět od obchodních center směrem na Ústí nad Orlicí. “My s nima budeme jednat, jestli chtějí pokračovat tímhle tím tempem, tak aby od smlouvy odstoupili. I když nás to bude stát nějakou korunu navíc, abychom si vzali jinou firmu, protože to jsou neustálý dohady,” pověděl starosta města. Vývoji oprav chodníků a osvětlení u silnice I/14 se budeme dále věnovat.

Komentář