ÚSTÍ NAD ORLICÍZačátek jarního období je úzce spjat s úklidem. Ten neprobíhá pouze v našich domácnostech, ale také širším okolí. V Ústí nad Orlicí je již v plném proudu úklid vozovek a chodníků.