TŘEBOVICE, OPATOV – Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Ke Štědrovečerní tabuli neodmyslitelně patří tradiční český pokrm, smažený kapr. Aby bylo kaprů na Vánoce dostatek, dochází na podzim k výlovům rybníků. Nejinak tomu bylo i na vodní ploše Hvězda, který má rozlohu přibližně 80 hektarů. Sítě, podběráky a vhodné oblečení jsou nedílnou součástí výlovu rybníků. Samotnému výchytu předchází vypouštění vody, aby se ryby nahromadily na jednom místě a mohly se lépe pomocí sítí vylovit. Na takovou akci je potřeba celý tým lidí, jak přibližuje vedoucí výrobního úseku Michal Brychta: “Když je v provozu tato linka, je jí schopno obsloužit kolem 25-30 lidí. Je lepší mít rezervu, protože na zátah je potřeba víc lidí. Na výlov menších rybníků stačí méně lidí.” Zhruba devadesát procent všech ryb jsou kapři, ale společnost jim v rybníce dělaly i jiné druhy, jako například líni, cejni nebo amuři. “Obecně kapr je vánoční ryba, která je v době výlovu většinou čtyřletá. Menší kapři, kteří jsou tříletí, putují do Polska,” uvádí Michal Brychta. Výlov rybníka za slunečného dne přilákal návštěvníky, kteří se podělili o své dojmy. “Výlov ryb k podzimu patří, takže se jezdím každoročně podívat,” řekl na kameru jeden z návštěvníků. Vodohospodáři očekávají standardní výlovek, který se u rybníka této rozlohy pohybuje kolem pěti set metrických centů kaprů. O vlivu sucha na rybník Hvězda hovořil Michal Brychta: “Z hlediska produkce ryb se sucho určitě projevilo, protože tím, jak se sníží kubatura rybníka, sníží se i množství přirozené potravy. Přírůstky budou asi nižší, nebo bude cena za přírůstek dražší, protože se muselo přikrmovat pšenicí.” U stánku nedaleko rybníka bylo možné, jako každoročně, zakoupit ryby za zvýhodněné ceny. O ceně ryb hovořil ředitel Oldřich Holcman: “Cenu ryb si každé rybářství tvoří samo. U nás je cena za kapra první třídy 79 korun, 89 korun za kapra výběr a tady na rybníce prodáváme výběr za 82 korun.” Ryby, které se neprodaly přímo u rybníka, byly odvezeny do sádek, kde zůstanou až do Vánoc.

Komentář