ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na bývalé plovárně v Křivolíku v České Třebové se v letních měsících nelze osvěžit již několik let. V dohledné budoucnosti by se ale současný stav mohl změnit. Naplánována je výstavba tzv. biokoupaliště.

Nyní to vypadá, že stavba by mohla začít v příštím roce. Prozatím byly vykáceny některé stromy a dřeviny, které v areálu za léta, kdy zel prázdnotou vyrostly, a v současnosti vzniká studie, která by měla přinést informace o bližší podobě nového biokoupaliště.

Jednou z nejdůležitějších otázek celého projektu je, jakou technologií bude řešeno čištění vody. Zástupci města v nedávné době navštívili jedno biokoupliště ve Švýcarsku, kde se zajímali o fungování tamního zařízení.

O konkrétní podobě biokoupaliště bude vedení města, Rada a poté také Zastupitelstvo ještě dále jednat.