ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Malé scéně v Ústí nad Orlicí se konal další Večer s významnou osobností. Tentokrát přijal pozvání František Musil, významný český historik, vysokoškolský pedagog a také publicista. Jeho hlavním oborem je kastelologie, tedy nauka o středověkých opevněných sídlech. František Musil je také autorem knih. Z jeho díla můžeme uvést například Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska; Osidlování Poorlicka v době předhusitské, nebo Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí. Večerem provázel moderátor Jan Pokorný.