ČESKÁ TŘEBOVÁ – V Malé scéně proběhl koncert ke stému výročí narození Antonína Šimečka, dlouholetého ředitele tehdejší Lidové školy umění a také zakladatele Komorního orchestru Jaroslava Kociana. Jeho současným dirigentem je Bohuslav Mimra, který s panem Šimečkem nejen spolupracoval, ale také se s ním přátelil. „Velmi mi kladl na srdce, abych udělal všechno proto, aby ten orchestr nezanikl a aby se rozvíjel dál. A proto jsem strašně šťastný, že po tolika letech, vlastně po třiceti, ještě ten orchestr je,“ vzpomíná Bohuslav Mimra. Jeden koncert k 100. výročí narození Antonína Šimečka už proběhl, v ZUŠ v Ústí nad Orlicí, tam také odhalili jeho bustu. Na koncertě v České Třebové uvedl Komorní orchestr Koncert E dur od Johanna Sebastiana Bacha. Houslové sólo měl Pavel Hůla, který mimochodem hraje na nástroj z roku 1696, který měl v mládí Jaroslav Kocian. Kromě Komorního orchestru vystoupil také Pěvecký sbor učitelek ZUŠ v Ústí nad Orlicí. Nechyběli ani žáci ZUŠ v České Třebové. Například Martina Mikolecká, za doprovodu klavíristky Milady Hamplové, zahrála na housle Sonatinu od Bohuslava Martinů. Co se týče dalších nástrojů, tak na koncertě se představila například Radka Mikolecká se skladbou na akordeon anebo Tomáš Dvořák hrající na saxofon.

Komentář