ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí byl oceněn v rámci soutěže Park roku 2019. Za architektonické ztvárnění opuštěného starého hřbitova a za citlivou a originální práci s technickými prvky a drobnou architekturou byla parku udělena Cena děkana Fakulty architektury ČVUT.

Do soutěže Park roku 2019, kterou vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003, bylo přihlášeno čtrnáct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěžní přehlídky. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla, tedy projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné.

Odborná porota hodnotila přihlášené parky v první polovině září a následně bylo také spuštěno internetové hlasování o Cenu veřejnosti, kterou získal park s nejvíce obdrženými hlasy.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 6. listopadu v Litoměřicích u příležitosti odborné konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje. Že se ústecký park u kostela mezi přihlášenými díly neztratil je zřejmé nejen z výše uvedené ceny, ale také z pátého místa hlasování odborné i laické veřejnosti.

Komentář