ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ – Bez ohledu na počasí se skupinky dobrovolníků opět vydaly do ulic a domácností, aby výměnou za požehnání a přání všeho dobrého získaly příspěvky na dobročinnost. 19. ročník Tříkrálové sbírky, kterou uspořádala Charita Česká republika, zavítal i do Ústí nad Orlicí. “Letos se nám podařilo sehnat více než 100 dětí. Je to číslo, které se každoročně opakuje. Momentálně je v terénu přes 50 skupinek. Je zapečetěno celkem 67 pokladniček pro Ústí nad Orlicí a příměstské části,” sdělil OIK TV asistent sbírky pro město na řece Orlici Petr Lipenský.

Než se Kašpar, Melichar a Baltazar rozloučili a přesunuli na další zastávku své kolednické pouti, označili dveřní rám přispěvatele zkratkou latinského Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu.

A právě ze svých obydlí se desítky lidí vypravili do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se konal “Tříkrálový koncert 2019”. Během této události se zájemci z úst ředitelky Oblastní charity Ústí nad Orlicí Marie Malé mohli dozvědět, jakým způsobem budou jejich finanční dary využity. “Větší polovina sbírky zůstává v místě pro podporu činnosti a služeb místní charity. Jedná se o služby jako domácí hospicová péče, domácí zdravotní péče, občanská poradna,” uvedla Marie Malá.

Zbývající část poslouží na úrovni diecéze a rovněž na zahraniční humanitární pomoc. Zmíněné záměry podpořila také celá řada obyvatel města Česká Třebová, které navštívili malí koledníci s pokladničkami.  “Myslím si, že takových 150 dětí se zapojí do koledování a skupinek máme asi kolem sedmadvaceti, ale kasiček jsme zapečetili 43, protože někdo má těch kasiček víc,” řekla asistentka sbírky pro Českou Třebovou Růžena Lomarová.

Oficiální termín ukončení sbírky je 14. ledna. O dva dny dříve se i ve městě s kohoutem ve znaku uskuteční tradiční “Tříkrálový koncert”. Konkrétně 12. ledna od 17:00 v kostele sv. Jakuba.

Komentář