LANŠKROUN Na některých místech v Lanškrouně, kam místní ukládají odpad se rozmohl takový nešvar. Lidé často vyhazují odpadky mimo místa tomu určená, nebo je špatně třídí.

Společnost provozující sběrný dvůr a svážející kontejnery se ve městě potýká s černými skládkami. “Černé skládky v našem pojetí jsou všechny odpady, které jsou uložené mimo místo, kde mají být odpady uloženy. Velké problémy máme s kontejnery na tříděný odpad, které v mnoha případech slouží občanům jako místo, kde si ukládají různý odpad,” řekl jednatel, společnosti provozující sběrný dvůr Vladimír Skalický.

K vidění je prý často nepořádek v okolí kontejnerů, který patří buď do směsného komunálního odpadu nebo do sběrného dvora. Někdo by mohl argumentovat tím, že popelnice nejsou dostatečně často vyváženy a proto se nepořádek v jejich okolí hromadí. Podle společnosti, která odpady vyváží to ale důvodem není. “Vyváží se tady dvakrát týdně. Vyváží se v pondělí a v pátek, a protože v pondělí je po tom víkendu hodně odpadu, tak vyvážíme v pondělí a půl dne v úterý, a potom se vyváží teda celý pátek, takže svozy jsou zabezpečeny podle nás dostatečně,” sdělil jednatel, společnosti provozující sběrný dvůr Vladimír Skalický.

Nerespektování pravidel pro nakládání s odpady městu přináší vyšší náklady. “My jsme v roce 2013 zvýšili počet sběrných hnízd, které říkáme těmto místům, tak jsme zvýšili zhruba dvojnásobně. Dneska jich máme cirka padesát. Ano, městu to samozřejmě přináší zvýšené náklady na obsluhu těchto sběrných hnízd,” řekl jednatel, společnosti provozující sběrný dvůr Vladimír Skalický.

Barevné kontejnery sloužící k třídění papíru, plastu a bílého či barevného skla jsou již běžnou součástí ulic většiny měst. Na některá místa byly v poslední době umístěny i kontejnery na elektroodpad a textil.

Komentář