LANŠKROUN – Nový centrální sběrný dvůr, určený k ukládání, shromažďování, odkupu a třídění odpadů, je umístěn do ulice Nádražní. “Je koncipován tak, že občané jsou odbavováni na váze pomocí elektronických čipů. Mají možnost pod přístřeškem odložit odpad do přistavených kontejnerů,” popsal základy fungování dvora jednatel Technických služeb Lanškroun Vladimír Skalický.

Elektronický čip si veřejnost přebírá při první návštěvě dvora. Podmínkou je prokázání trvalého pobytu v Lanškrouně, který zároveň obyvatelům umožňuje odkládání zdarma. Skladba odebíraných odpadů vychází z povolení krajského úřadu. “Přebíráme komunální odpad, objemný odpad, mohou to být různé chemikálie z domácnosti, jako oleje, brzdové kapaliny a podobně. Mezi ty nebezpečné odpady, které se zde odkládají, patří zbytky od barev, ředidel, zářivky a světla,” uvedl Vladimír Skalický.

Zařízení je otevřeno každý pracovní den od 7:30 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Vybudování moderního shromaždiště odpadů stálo 14 milionů korun, více než 10 milionů z této částky bylo uhrazeno dotací z evropských zdrojů.

Komentář