foto: Městské muzeum Česká Třebová

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Demolice prvorepublikové vily Miroslava a Jarmily Zedníkových je ztrátou pro celé město, ale s její záchranou mělo být započato mnohem dříve, protože stav budovy se v posledních desetiletích zhoršil do té míry, že by případná oprava této stavby byla nebývale finančně náročná. Vlastník budovy se rozhodl k její demolici a upřednostnění vlastních podnikatelských záměrů na svém pozemku, aniž by došlo k oficiálnímu jednání mezi ním a městem.

V tento okamžik již neexistovala jiná zákonná možnost, jak stržení budovy zabránit. Vedení města v důsledku této nepříjemné události cítí ještě větší závazek k zachování alespoň zbylých staveb architekta Vanického v České Třebové. Konkrétně se jedná především o bytový dům na ulici Masarykova a budovu bývalé chlapecké školy na Habrmanově ulici. Oba tyto objekty jsou v současné době v městském majetku a péči. Osud dalších zajímavých budov v našem městě je řešen přípravou seznamu budov, které budou chráněny územním plánem.

Komentář