ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zástupci vedení města Česká Třebová se jako již tradičně v obřadní síni městského úřadu setkali s podnikateli. Na programu bylo zhodnocení roku 2013 a strategický plán pro období let 2014 a 2015. Každoročního setkání se za město zúčastnili starosta Jaroslav Zedník, místostarosta Dobromil Keprt a vedoucí odborů majetku města a rozvoje města a investic.

Zástupců především místních firem a podnikatelů se sešlo přibližně 50. Vyslechli, co město plánuje ve výhledu na roky 2014 a 2015. V tomto období se chystá rozšíření průmyslové zóny, které přinese rekonstrukci příjezdových tunelů. Opravou by mělo projít také několik komunikací. Tato opatření by měla vést k odklonu dopravy zejména nákladních vozidel z ulice Kozlovská. V jednání je také odkup budovy Dislokovaného pracoviště Univerzity Pardubice v ulici Slovanská.

Komentář