ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústecká Malá scéna hostila jarní setkání vedení města s veřejností. Tato sešlost byla první ve volebním období 2018 až 2022 a navázala na akce podobného typu z minulých let. V úvodu starosta města Petr Hájek uvítal příchozí a seznámil je s organizačními a personálními změnami na radnici, včetně rozdělení kompetencí při řízení odborů městského úřadu. Jedním z bodů programu byly plánované investiční akce až do roku 2024 a jejich průběh. Nechyběla ani debata například o ulici Polské a kruhovém objezdu na náměstí Svobody. K této problematice by mělo být v budoucnu sjednáno veřejné projednávání. Opomenuta nebyla ani témata zabývající se veřejnou zelení, odpady, dopravou a podobnými záležitostmi. Zájem o sezení projevilo přibližně osm desítek obyvatel.

Komentář