ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Dvakrát do roka se vedení města v Ústí nad Orlicí setkává s řediteli městem zřizovaných příspěvkových organizací. Letošní první setkání se konalo ve středu v budově základní umělecké školy.

Vyslechnout novinky si přišly dvě desítky ředitelů městských příspěvkových organizací. Na programu byly rozpočty organizací pro rok 2013 i navýšení prostředků na mzdy ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení o zhruba 1 procento. K nepatrnému navýšení rozpočtu směrem k příspěvkovým organizacím dochází také ze strany města. To se také rozhodlo obnovit cenu Comenius a za úspěchy znovu ocenit nejlepší žáky škol.