PARDUBICE – Hejtman Radko Martínek sleduje, jak se vyvíjí situace s methylalkoholem nejen v Pardubickém kraji.  Aktuální informace o lidech, kteří doplatili na konzumaci  alkoholických nápojů  obsahujících jedovatý methylalkohol,  průběžně dostává od tajemníka Bezpečností rady Pardubického kraje Aleše Boňatovského.  Ten je v kontaktu s řediteli Celní správy, Krajské hygienické stanice, Krajského ředitelství policie  a Inspektorátu státní zemědělské a potravinářské inspekce.

„Vyzývám občany našeho kraje, aby velmi pečlivě zvažovali, co a od koho zakoupili a co konzumují.  Zvlášť je třeba být na pozoru u neoriginálních lahví a barelů  pochybného původu a nízké ceny,“  žádá hejtman Pardubického kraje obyvatele  o zvýšenou opatrnost při nákupu alkoholu.

V případě, že budou hospitalizovány osoby v Pardubickém kraji s podezřením na otravu methylalkoholem, svolá hejtman Radko Martínek neprodleně mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje, kam přizve další odborníky.