Únikový východ v jednom ze supermarketů. | foto: HZS Pardubického kraje

PARDUBICE – Odbor prevence HZS Pardubického kraje v těchto dnech dokončil kontroly v obchodních řetězcích v Pardubickém kraji. Jednalo se o markety, mezi které patří Billa, Tesco, Albert, Lidl, Penny, Kaufland a další obchody, jenž se nachází u těchto marketů (např. Family centrum).

Jednalo se o tematické kontroly, které nebyly dopředu ohlášeny. Kontrolu provádělo celkem šest příslušníků z krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.

Provedeno bylo celkem 125 kontrol a zjištěno 64 závad. Cílem bylo zjistit, zda mají v řetězcích trvale volně průchodné komunikační prostory, označené nouzové východy, směry úniků, evakuační výtahy, volné únikové východy, provozuschopné a přístupné hasicí přístroje a hydrantové systémy, volné příjezdové komunikace pro záchranné vozy, ale i to, zda jsou v pořádku požární poplachové směrnice.

Jedním z impulsů, proč se hasiči pro tuto kontrolu rozhodli, byly podněty veřejnosti, které se v některých případech proměnily ve skutečnost a tím pádem i jako závada,“ upřesňuje plk. Mgr. Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje.

Nejčastější závady:

21 závad         – neprůchodné únikové cesty a komunikační prostory

17 závad         – nepřístupné hasicí přístroje a hydrantové systémy

7 závad           – označení vypínačů elektrického proudu, vody, plynu

Oproti tomu byla

1 závada         – nepřístupné příjezdové komunikace

Za porušení povinností jako je neprůchodnost únikových cest nebo komunikačních prostor lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje