NEPOMUKY / VÝPRACHTICE – Pardubický kraj se začátkem letních prázdnin pustil do opravy rozbitých silnic II/311 a III/31118 mezi obcemi Nepomuky a Výprachtice. Navazuje tak na již zmodernizovaný úsek komunikace směrem od Lanškrouna. Modernizace téměř 2,5 kilometrového úseku silnice za více než 13,6 milionů korun podporuje podle předpokladů. Stavbaři zde včera začali frézovat vozovku.

„Modernizace silnice v tomto úseku byla již velmi potřebná. Je to typická komunikace bez stabilního podloží, kde jsou podkladové vrstvy tvořeny dlaždicovými kostkami z minulého století. Proto zde dochází k časté deformaci povrchu a záplatování,“ vysvětlil nutnost modernizace hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Náklady projektu z velké části uhradí Regionální operační program. Tato komunikace je hojně využívána především v zimních měsících, neboť je nejkratší cestou do lyžařského areálu v Čenkovicích směrem od Lanškrouna.  Milovníci lyžování by se tak měli již na konci letošního roku dočkat lepších podmínek při příjezdu do resortu. Silnice mezi Lanškrounem a Čenkovicemi bude až na krátký úsek ve Výprachticích již zcela zmodernizována,“ doplnil hejtman Netolický.

Projekt zahrnuje kompletní obnovu živičných vrstev, včetně lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky. Součástí modernizace je i úprava silničních obrub a odvodnění. „V tuto chvíli jsou hotové nové podélné a příčné propustky. Seříznuté jsou již i krajnice, nechali jsme rovněž prohloubit a vyčistit příkopy. Stavbaři včera začali s frézováním vozovky. V druhé polovině srpna začnou pokládat dvě nové živičné vrstvy. Provoz je zde možný v omezeném režimu,“ informoval o průběhu prací náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Od 18. srpna, kdy začnou stavbaři pokládat na silnici nový povrch, musí řidiči počítat s úplnou uzavírkou.

Pravidelné kontroly investic

Letošní rok je z pohledu investic skutečně rekordní. Je tedy nezbytné hlídat příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu v čase. Hejtman proto zavedl pravidelné porady, kdy se každý měsíc setkává s projektovými manažery a pracovníky z odboru investic, aby kontroloval harmonogram projektů, plnění smluvních závazků, cen díla a dodržování finančních plánů.