PARDUBICE – Za prvořadou prioritu považuje vedení Pardubického kraje výstavbu přivaděčů k dálnici D35, jejichž je kraj investorem. Pro pravidelné vyhodnocování postupu prací vznikl na kraji Řídící výbor, který tvoří hejtman Martin Netolický a jeho dva náměstci Roman Línek a Michal Kortyš spolu se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

„Naším cílem je, aby přivaděče byly skutečně hotové ve stejném období, jako bude hotový úsek D35 Časy – Ostrov. Celkem to jsou stavby za 2,7 miliardy korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Jedná se o osm úseků, a to jak na Pardubicku, tak u Vysokého Mýta, Českých Libchav, Žamberka, Litomyšle a České Třebové. „Podle memoranda mezi vládou a Pardubickým krajem se tyto investice budou financovat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal hejtman.

Přípravné práce jsou v plném proudu

„Už na podzim příštího roku chceme rozjet stavbu tří úseků. Jedná se o propojení D35 a I/35 Rokytno – Býšť za 200 milionů korun, napojení silnice II/322 na D35 – meziúrovňovou křižovatku Dašice za 300 milionů a Litomyšl – Česká Třebová za 190 milionů. V posledním případě je vyjmut úsek mezi Českou Třebovou a Zhoří, který byl již opraven v letech 2015 a 2016. Všechny tyto modernizace by měly být hotové do května 2020,“ informoval Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice.

V současné době byla také zahájena předprojekční příprava modernizace úseků silnice II/312 Choceň – České Libchavy,  II/312 České Libchavy – Žamberk a II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl.

Výkupy pozemků musí zrychlit

Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš považuje nyní za nejdůležitější úkol zrychlit výkupy potřebných pozemků. „U některých projektů se vyrovnáváme se složitými majetkoprávními vztahy, které mohou výstavbu komunikací přibrzdit. Vyvinuli jsme proto opravdu enormní úsilí, aby se výkup urychlil, v současné době na tom pracuje velký počet lidí.“

Kromě modernizací i nový úsek a přeložka stávající silnice

V rámci projektů přivaděčů k D35 vyroste nový dvanáctikilometrový úsek silnice II/312, v úseku od obce Hemže s napojením  na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto – západ, jehož součástí je i obchvat Chocně a Běstovic. Poslední stavbou je přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice v délce 2,4 kilometrů, která bude současně tvořit obchvat obce Zminný a napojí se na okružní křižovatku Dašice.

Kraj chce využít maximum evropských dotací

Jak se ukázalo i v minulých letech, je dobré mít připraveno více projektů do výzev evropských programů, které se mohou v případě potřeby vzájemně zastoupit nebo doplnit. „Připravili jsme proto nyní i záložní projekty, které čítají rekonstrukce či modernizace 20 stávajících mostů, na které bychom mohli také případně čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil Michal Kortyš. Mezi nimi je řada mostů ještě z období 1. republiky (mezi nejstarší patří mosty v Polance z roku 1922 a v Přelouči z roku 1925), ale modernizaci potřebuje také řada mostních objektů ze 40. a 50. let minulého století.

Komentář