ilustrační foto, zdroj: Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ – Regionální silnice jsou často přetěžované, kraj se společně se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje proti jejich ničení bude bránit. Vybuduje několik vážních míst, která zaznamenají přestupky a příslušnými silničními správními úřady budou vymáhány sankce. 

„Téměř 10 let je kraj připraven budovat vážní místa v našem regionu a očekával součinnost Ministerstva dopravy. To se však k celé věci nemá. Mohu říci, že mi došla trpělivost. Postupně začneme váhy na krajských komunikacích instalovat na vlastní náklady,“ zdůraznil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a dodal: „V nejbližší době máme v plánu vybudovat dvě vážní místa v úsecích, na kterých převládá přeprava materiálu z cementárny Prachovice. Přesněji se jedná o lokality Radlín a Ronov nad Doubravou. U první jmenované oblasti bude instalováno místo pro vážení ještě letos, u druhé rok na to. Vážit chceme v příštím roce i na úseku silnice z České Třebové do Litomyšle. V roce 2022 budou připravena místa pro vážení u spojnice silničního úseku z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Královehradeckým krajem, a také na úseku z Markovic přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan.“

Na vážních místech bude probíhat i kontrola dodržování dopravního omezení v podobě vyloučení těžké nákladní dopravy. Zařízení bude sloužit také ke sčítání hustoty dopravy. Úspory se očekávají zejména v tom, že přepravci nebudou přetěžovat vozidla a poškozovat silnice. Dojde i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a vibrací. Při prohřešcích bude od řidičů vymáhána patřičná pokuta,“ doplnil Michal Kortyš. 

Umístění vážních míst: (místo/úsek, doba realizace)
II/341 – Radlín; 2020
II/337 – Ronov nad Doubravou; 2021
II/358 – Česká Třebová-Litomyšl; 2021
III/34017 / III/34022 – Markovice-Sobětuchy-Podhůra-Slatiňany; 2021/2022
II/333 – spojnice Přelouč, Lázně Bohdaneč, hranice s Královehradeckým krajem; 2022